NL FR EN

Het woord kinesitherapie heeft zijn oorsprong in het Oud-Grieks en bevat de woorden 'kinesis' (beweging) en 'therapeia' (zorg), wat wil zeggen dat de letterlijke vertaling van kinesitherapie bewegingstherapie zou zijn. Het is een specifiek beroep met een breed profiel.

De kinesitherapeut richt zich vooral op het menselijk bewegen in een context van gezond functioneren waarbij er gemikt wordt op de verbetering van bewegings- en houdingsproblemen. Een wetenschappeljk kader ondersteunt de kinesitherapeut daarin.