Mobiliteit is vaak een probleem bij mensen die revalidatie nodig hebben. Afhankelijk van de operatie of van het letsel kan het moeilijk zijn om naar de praktijk zelf te komen. Enerzijds is dit door bepaalde hulpmiddelen, zoals een rolstoel, die moeilijk transporteerbaar zijn. Anderzijds kan het ook zijn dat de patiënt voorlopig bedlegerig is en totaal niet kan lopen.

Is mobiliteit ook een probleem voor u maar hebt u toch hulp nodig?
Geen probleem! Contacteer mij en wij kijken of we deze verplaatsing kunnen maken.

Huisbezoeken zijn uitsluitend voorbestemd voor personen met een beperkte mobiliteit. Er is een bijkomende verplaatstingsvergoeding en de duur van de behandeling is korter dan in de praktijk zelf. 
Contacteer steeds de praktijk om de haalbaarheid hiervan na te gaan.