manuele therapie

Wat is manuele therapie en waarvoor dient manuele therapie?

Manuele therapie is een methode waarbij de kinesitherapeut diepgaand focust op de klachten en ze bij de kern aanpakt. Heeft u bijvoorbeeld last van gewrichtspijn, spierpijn of nekklachten? Dan kan manuele therapie de klachten doen afnemen of ze zelfs laten verdwijnen. Hiervoor kunt u terecht bij Kinesitherapie Brussels.

 • Nekklachten

 • Spanningshoofdpijn

 • Whiplash

 • Torticollis

 • Rugklachten

 • Geblokkeerde rug

 • Hernia

 • Bekkenklachten

sporttherapie

Sporttherapie in Brussel

Sportkinesitherapie is een methode waarbij een breed arsenaal aan behandeltechnieken en ervaringen van de kinesitherapeut jou doorheen het revalidatieproces van jouw sportblessure leiden. Heb je ergens last en wil je weer voluit sporten? Via manuele mobilisaties, oefentherapie en krachtoefeningen proberen we u snel terug op de been te krijgen, en te houden. Hiervoor kunt u terecht bij Kinesitherapie Brussels:

 • Enkeldistorsies

 • Schouderklachten

 • Overbelastingsletsels

 • Spierletsels

 • Knieproblemen

 • Ligamentaire blessures

 • Elleboog- en polsletsels

 • Blessure preventie

Orthopedische revalidatie

Uw kinesitherapiepraktijk voor orthopedische revalidatie

Orthopedische revalidatie is met name geschikt wanneer u een operatie heeft ondergaan, bijvoorbeeld na een ingreep aan het onderste of bovenste lidmaat of aan de wervelkolom. Orthopedische therapie bestaat uit verschillende therapeutische behandelingsmethoden, zoals:

 • Massage

 • Mobilisatie

 • Actieve en passieve oefeningen

 • Oefentherapie

Hierbij rekent u steeds op een behandelingsplan op maat. Hiervoor kan u terecht bij Kinesitherapie Brussels:

 • ACL ruptuur

 • Meniscus herstel

 • Knie- of heupprotheses

 • Sleutelbeenbreuk

 • Schouderluxatie

 • Wervelkom gerelateerde operaties

 • Elleboog en voetfracturen

RUGSCHOOL

Van houdingscorrecties tot spierversterking en stabilisatie

Rugschool is de benaming van een therapeutische benadering waarbij we op een systematische en planmatige manier het herstel van de rug bevorderen en rugklachten helpen te voorkomen. Het omvat zowel een curatieve (verminderen van lage of hoge rugpijn) als een preventieve dimensie. Hierbij wordt bepaald gedrag gewijzigd, bijvoorbeeld door betere zit- of tilhoudingen aan te leren.

Curatieve oplossingen bij lage of hoge rugklachten

In onze kinesitherapiepraktijk in Brussel werken we individueel aan uw klachten.


De rugschool kan u helpen bij het herstellen uw rug. U krijgt inzicht in de ontstaansmechanismen van rugklachten, in de werking van de wervelzuil en in de onderliggende pijnmechanismen. Daarnaast leert u uw knelpunten in uw dagelijks leven herkennen en aanpassen. 
De rugschool richt zich bijgevolg tot mensen die rugklachten willen voorkomen en/of actief willen aanpakken.

Temporomandibulaire Therapie

De oplossing voor uw kaakgewrichtsklachten

De behandeling van het kaakgewricht is binnen de manuele therapie een specialisatie die een gerichte aanpak vereist. Het is van groot belang dat de juiste oorzaak van de klachten in en rond het oor kan achterhaald worden. Ook bij hoofd- en nekpijn speelt het kaakgewricht regelmatig een rol en moet telkens mee onderzocht worden. Indien uit het uitgebreide klinische onderzoek blijkt dat er sprake is van een temporomandibulaire dysfunctie (TMD), dan is deze therapie hiervoor aangewezen.
De meest voorkomende klachten bij TMD zijn:

Gespecialiseerde therapie

Deze gespecialiseerde kinesitherapie van het kaakgewricht kan helpen om de oorzaken te behandelen. We zullen werken op ontspanning van de spieren van het kauwstelsel, een verbetering van de mondopening en coördinatie van de mondbewegingen. Uw tandarts kan u deze therapie voorschrijven. Hiervoor kunt u terecht bij Kinesitherapie Brussels:

Vestibulaire Therapie

Een effectieve behandeling voor vertigo

Naast een auditieve functie vervult ons oor ook een evenwichtsfunctie via het vestibulair orgaan. Eén van de meest voorkomende klachten van het vestibulaire systeem is BPPV of benigne paroxysmale positionele vertigo. Deze aandoening wordt gekarakteriseerd door ernstige kortdurende episodische vertigo (draaiduizeligheid) bij snelle positieveranderingen van het hoofd. De kinesitherapeut kan na een klinisch onderzoek waarbij positionele tests gebruikt worden tot de diagnose komen en starten met een effectieve behandeling.

Vestibulaire training

BPPV-patiënten gaan op termijn bepaalde hoofdbewegingen vermijden om geen klachten te krijgen. Ze houden bijvoorbeeld hun nek zo recht mogelijk of slapen met hun hoofd op meerdere kussens. Daarmee verleg je het probleem alleen maar: je pijnvermijdende bewegingen en lichaamshouding zullen namelijk leiden tot immobiliteit, nekproblemen en een langdurig aanhouden van de aandoening.
Dankzij vestibulaire training maken we samen komaf met: